Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Winning Wheels Logistics. Het gebruik van de site houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in. Op deze site is de Nederlandse wetgeving van toepassing. De informatie op deze internetsite wordt aangeboden op ?AS IS?-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van deze Asfalt site. Asfalt is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de site.

In geen geval is Winning Wheels aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op deze site beschikbaar is.

Gebruik van de links in de site kan als gevolg hebben dat u de site verlaat. De sites die via deze links aan de Winning Wheels site gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Winning Wheels. Winning Wheels is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die op deze wijze aan de Winning Wheels site gekoppeld is. Indien u enige communicatie of materiaal verzendt aan of plaatst op deze Winning Wheels site, geeft u Winning Wheels toestemming uw communicatie te gebruiken voor ieder doeleinde, waaronder reproductie, verzending, publicatie, uitzending en openbaarmaking.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en handelsnamen in de informatie op deze site zijn eigendom van Winning Wheels. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen. De verzender van enige communicatie aan deze internetsite, of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan. Winning Wheels behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Winning Wheels site bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.

OFFERTE ONTVANGEN?

Wilt u de huidige tarieven van Winning Wheels ontvangen voor uw verzending naar binnen- of buitenland? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte bij ons aan voor onze koeriersdiensten en verzendingen.